Patientsikkerhed

Hvordan er klinikken vurderet – og hvad betyder vurderingen?:

Alles Lægehus Hundested har d. 24.04.24 haft et reaktivt tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed, på baggrund af besøget konkluderede Styrelsen bl.a., at klinikken fremstod ”sundhedsfagligt velorganiseret”.

Styrelsen for Patientsikkerhed kategoriserer klinikker fordelt over 3 vurderinger, herunder ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”. Det er den mest almindelige vurdering, som tildeles størstedelen af lægeklinikker. Alles Lægehus Hundested, har ved besøget ligeledes modtaget denne vurdering.

Til baggrund kunne man i den sidst offentliggjorte erfaringsopsamling fra Styrelsen for Patientsikkerhed gældende for hele almen praksis område se, at denne vurdering var tildelt til 4 ud af 5 lægeklinikker.

Vurderingen gives på baggrund af, at klinikken er sundhedsfagligt velorganiseret, og at målepunkterne for journalføring, faglige fokuspunkter, medicinhåndtering og overgange i patientforløb var opfyldt, men i forbindelse med besøget har fået enkelte opfølgningspunkter (henstillinger). Disse har klinikken aktuelt fulgt op på og tilpasset.

Kronikerbehandling i klinikken

På tilsynsbesøget var der et ”fagligt fokusområde” på opfølgning på patienter med kronisk sygdom (KOL- og Diabetes). Fremgår som punkt i rapporten.

Styrelsen for Patientsikkerhed kunne i rapporten krydse af, at behandling foregår i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt, samt at der er gennemført korrekt årskontrol og foretages viderehenvisning i relevante tilfælde.

Du kan finde rapporten her: Tilsynsrapport (stps.dk)

Vil du vide mere om besøgstype?

Hvad er en et reaktivt tilsyn:

Tilsynsbesøg er et værktøj til at vurdere patientsikkerheden, som Styrelsen for Patientsikkerhed kan benytte både reaktionært eller til stikprøvebaserede planlagte besøg på udvalgte temaer. Et reaktivt tilsyn foretages f.eks. på baggrund af en henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, som f.eks. i dette tilfælde. De 5 alles Lægehus-klinikker har været igennem et omfattende reaktionært besøg, hvor patientsikkerheden er blevet undersøgt til bunds på 23 forskellige målepunkter. Den dybdegående undersøgelse af patientsikkerheden var baseret på interview samt journal- og instruksgennemgang.

Til sammenligning har Styrelsen for Patientsikkerhed tidligere foretaget et reaktionært tilsyn ved en Regionsklinik i Region Nordjylland, hvor der blev målt på 10 punkter. Herunder måles der aktuelt på 4 punkter ved planlagte tematiserede tilsyn.